Отбелязваме Международния ден на майчиния език

Днес е Международният ден на майчиния език.

Денят се отбелязва от 2000 година. Той е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път преди 17 години, като всяка поредна година честването има различен акцент.

Понастоящем в света съществуват около 7000 езика, като почти 96% от тях се използват от малка група хора (около 4% от населението на планетата). Запазването и съхраняването на езиците, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО.

Организацията счита езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството.

Тя активно подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език, където това е възможно и по този начин утвърждават културното многообразие като обществена ценност.

Подобни статии

Top