Отчитат проект "Патронажна грижа +  Компонент 3" в Пловдив - DC news

Отчитат проект „Патронажна грижа +  Компонент 3“ в Пловдив

Ще бъдат отчетени резултатите от предоставената интегрирана здравно-социална услуга

От 11:00 ч. в малка конферентна зала в ДК „Борис Христов“ ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Патронажна грижа +  Компонент 3“.

По време на пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите от предоставената интегрирана здравно-социална услуга за подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи – в т.ч. лица, засегнати от COVID-19, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Top