Отчитат проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

Мястото на събитието е на образователната биоградина на центъра

Във връзка с реализиране на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. ще бъде дадена пресконференция от 11 часа.

Мястото на събитието е на образователната биоградина на центъра на Гребна база, ул. „Ясна поляна“ № 18. Заместник-кметът Георги Титюков ще отчете изпълнението на проекта до момента, като ще се представят и предстоящите дейности.

Проектът стартира на 1 юли 2020 г. и е с продължителност от 36 месеца. Стойността за изпълнението му е 2 053 740,60 лв.
Основните цели са свързани с разширяване на обхвата на дейността, реализиране на инициативи, свързани с дейността на Националната мрежа на младежките центрове, развиване на двустранни взаимоотношения и обмяна на опит и добри практики.

Всички образователни дейности са насочени към деца, младежи, родители и преподаватели.

Те се реализират на местно, регионално, национално и международно ниво.

Подобни статии

Top