Отчитат проекта, за реновираната гимназия по хранителни технологии в Пловдив

Проектът е финансиран с европейски средства и от държавния бюджет

Екипът на Професионалната гимназия по хранителна технологии и техника в Пловдив ще отчете днес резултатите от проекта за реновиране на сградата на гимназията.

Проектът „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив“ бе финансиран и изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общата стойност на обекта бе 1 399 985,87 лв. с ДДС.

Припомняме, че през периода на реализация на проекта сградата на гимназията беше изцяло санирана, сменена бе хидроизолацията на покрива и бяха обновени и направени 4 лаборатории, в които бе закупено оборудване и апаратура.

Проектът е изпълнен от община Пловдив с европейски средства. 85% от тях се осигуряват от ЕФРР, а останалите 15 – от държавния бюджет.

Първа дуална паралелка обявяват в пловдивската ПГХТТ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Подобни статии

Top