Отдел „Местни приходи“ в община Асеновград спира работа с граждани за ден

Временно спиране обслужването на граждани в отдел „Местни приходи“

Отдел „Местни приходи“ в община Асеновград – стая №201 – дежурен инспектор и каси №1 и №2, няма да обслужват граждани поради годишно облагане с местни данъци.

В общинатя няма да могат да се извършват следните услуги: плащане на данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци за 2022 г. и др.

 

Подобни статии

Top