Отдел за вътрешен одит правят в Общината

Девет за зам.-кметските ресори, които ще бъдат гласувани от пловдивския Общински съвет следващата седмица

Девет са зам.-кметските ресори и съответно зам.-кметовете, които ще подпомагат градоначалника в управлението на Пловдив в рамките на мандата му. Предложенията, внесени за разглеждане и гласуване в местния парламент са за заместник-кмет с ресор „Финанси, здравеопазване, стопанска дейност и екология“; заместник-кмет с ресор „Обществен ред“, зам.-кмет по транспорта; заместник с ресор „Устройство на територията и общинска собственост“ (това е кметът, който ще работи в пряка връзка с главния архитект на Пловдив).

Следващото предложено звено е „Строителство и инвестиции“. Ресорният кмет ще има задачата да организира и контролира проектирането, изграждането и ремонта на обществени сгради и техническа инфраструктура. „Големите инфраструктурни обекти на Общината изискват обособяване на отделен ресор със собствен кмет“, аргументират се в тази връзка от общинската администрация.

Амбицията на Пловдив да остане столица на културата пък мотивира трансформирането на ресор „Култура“ в „Култура, археология и туризъм“, който да бъде поет от един заместник. Създава се звено „Образование и бизнес развитие“. Нов елемент е назначаването на зам.-кмет по „Европейски политики и социални дейности“, който ще ръководи две звена – Дирекция „Социални дейности“ и Дирекция „Европейски политики“. Това ще е заместник-кметът, който ще се занимава с проектите на Пловдив, внесени за финансиране по оперативни и международни програми.

И последното – девето звено, в структурата на Общината ще е „Спорт и младежки дейности“.

Освен всичко това в рамките на администрацията ще бъде създадено звено за вътрешен одит, което ще е пряко подчинено на кмета и ще осъществява проверки на всички структурни звена, програми и дейности на Общината.

Подобни статии

Top