Откриха нитрати във водата от обществена чешма в Асеновград

Изследвани по химични показатели за  качеството на водата са всички четири чешми на територията на града

Съдържание на нитрати в норми над допустимите  е открито във водата, която тече от обществената чешма на бул. „Христо Ботев“ в Асеновград. Замърсяването е констатирано  при проверка на обществените водоизточници в града, извършена от  Регионалната здравна инспекция.

Изследвани по химични показатели за  качеството на водата са всички четири чешми на територията на града, извън водопреносната мрежа, като само   в една  от изследваните проби са установени отклонения и превишени норми на нитрати.

При нормативно определена максимална стойност за нитрати в питейната вода от 50 мг/л за т. нар. „Конска“ чешма в Асеновград количеството е 51 мг/ л.

Дадени са предписания  до кмета на Асеновград да уведоми  населението. Препоръките са водата да не се използва за пиене, като на място вече има поставена уведомителна табела.

При следващ мониторинг, ако не се установят отклонения и стойности извън нормите, ограничението ще бъде премахнато.

 

 

 

 

 

Подобни статии

Top