Откриха серия нередности на АМ „Струма“ в района на тежката катастрофа, при която загинаха 46 души

Институтът за пътна безопасност е ангажирал международен одитор по пътна безопасност да извърши инспекции за безопасност на магистралите в България

Извършен е доклад за АМ „Струма“. в участъка на с. Боснек, където на 23/11/2021г. настъпи трагично ПТП с 46 загинали, като в южната лента за движение са подменени всички обезопасителните съоръжения.

Констатирано е, че на обезопасителните съоръжения сглобката на тривълнестата преграда  и вертикалните стълбове на двувълнестата преграда са компрометирани. Те не отговарят на инсталационните изисквания. Стопанинът на пътя трябва да изиска от изпълнителя на СМР да ги въведе в изправност съгласно инсталационния стандарт или лично да поеме отговорност за тези несъответствия!

Констатирано е, че при обезопасителна преграда в северното платно за движение болтовото съединение е компроментирано. Посоченият елемент от съоръжението е високорисков и не е в състояние да извърши необходимата работа съгласно изискванията на краш тестовете.

По АМ „Струма“ бяха наблюдавани множество точки за прекосяване на платната за движение, за които водачите не са предварително информирани и където атакуващият ръб на ограничителните прегради не е обезопасен. Липсват твърди инженерни мерки, при което съществува възможност за неконтролирано пресичане на платната и последващо ТПТП от коси челни и странични, или задни удари.

При изхода от АМ „Струма“ при Старо Село не е предвидена обратна връзка с южното платно за движение. Тази липса на функционалност причинява объркване и принуждава водачите да правят непозволени опасни завои в насрещната лента за движение.

Констатиран е и непочистен пътен възел от сняг, принуждаващ МПС търсещи достъп до северното платно за движение на АМ „Струма“ да шофират в насрещното движение!

От Института настояват министърът на регионалното развитие и благоустройство да потърси наказателна отговорност от длъжностни лица, осъществяващи контрол на строителството и поддръжката на пътищата в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната организация на движението (ВОД) при координати 42°29’04.9″N, 23°07’18.6″E е в директен конфликт с ускорителния шлюз! Тази изкуствено създадена нова неочаквана геометрия причинява объркване. Тя принуждава водачите да направят бавно включване под висок ъгъл.

Това е директно следствие на комбинация от лошо планиране, лошо изпълнение от страна на строителната фирма и липса на контрол на ВОД от страна на стопанинът на пътя.

Институтът за пътна безопасност предоставя пети доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Докладите категорично показват, че системно не се осъществява контрола от страна на стопанина на пътя /АПИ/.

Очакваме министър Караджов да отговори за предприетите от него действия за потърсена наказателна отговорност към длъжностни лица, който със своето бездействие са създали предпоставки за настъпването на тежки ПТП.

Подобни статии

Top