Откриха Център  за социално-икономическа интеграция на ромите в община Раковски(СНИМКИ)

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на  два центъра, наречени „къщи“

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров, зам.кметът Татяна Бакова, директорът на МИГ-Раковски Мария Гиева , кметът на Момино село Никола Стоянов и общинският съветник Рангел Матански присъстваха на откриването на Център  за социално-икономическа интеграция на ромите в Момино село.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на  Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“ по приоритетни оси “ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и е съфинасиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наименование на процедурата е  „МИГ Раковски – МПО2/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ .

Проектът  включва здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от маргинализираните общности – като ромите и техните семейства –  на територията на община Раковски. Общата стойност е коло 200 000 лв., а срокът за изпълнение е 14 месеца.

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на  два центъра, наречени „къщи“ в две от селата на територията на Община Раковски – село Болярино и село Момино село.

„Къщите“ представляват помещения от общински сгради. В тях ще работят 2 социално-здравни медиатора на 8 часов работен ден, 2 домакина на 8 часов работен ден и 2 педагога на 4 часов работен ден.

Всеки един от тях ще премине обучение организирано от партньора на Община Раковски по този проект Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци“ /НАРД/ – гр. Пловдив. Основно дейността ще бъде насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства.

„Целта на проекта е да подобрят  социалните, здравни и образователни условия не само в селата  Болярино и Момино село, но и в цялата община. Акцентът е върху двете населени места, защото там няма учебни заведения , нито детски градини, нито училища.“-коментира двигателя  на проекта Татяна Бакова.

1 2

Подобни статии

Top