Открито писмо от МУ: Студенти 6 курс ще са основните помощници на лекарите в Пловдив!

Медицинският университет в Пловдив излезе със специално отворено писмо до пловдивската общественост. DCnews.bg го публикува без редакторска намеса.

„Във връзка с публикациите на определени медии, които отправят неоснователни критики към организацията на работа в Медицински университет – Пловдив при така създалата се епидемична обстановка, бихме искали обществото да знае истината.

Осъзнаваме изключителността на извънредната ситуация, но твърдо вярваме, че всички ние имаме потенциала да се справим с нея по възможно най-добрия начин. Изпитанието е за всички, но ние сме първите, които трябва да отговорим на нуждите на обществото.

Академичният съвет на МУ – Пловдив, с голяма грижа към своите студенти, преподаватели и служители, както и с осъзната отговорност към всички хора, на свое заседание от 16.03.2020 г. с явно гласуване и с положителен вот прие решения, необходими за адекватното организиране на учебния процес при дадената ситуация.

Всички студенти на МУ – Пловдив са във ваканция и тази седмица (до 20 март). От 23 март обучението на студентите, докторантите и стажантите ще се провежда неприсъствено, като за това ще се използват електронни/дистанционни платформи.

Аудиторният комплекс е затворен, няма студенти в аудиториите и в двора на Университета. Библиотеките са затворени и връзката с базите данни се осъществява чрез отдалечен достъп. Сведен до минимум е броят на живущите в студентските общежития.

Академичният съвет специално разгледа въпроса с обучението на стажант-лекарите. Изказаха се някои от директорите на университетските болници, които изразиха мнение, че във връзка с разкриването на нови структури за борба с разпространението на COVID-19, има неотложна нужда от медицински персонал.

В момента болниците набират доброволци от региона – лекари, стажант-лекари, медицински сестри, фармацевти и студенти, които да отговорят на тази потребност. Голяма е активността на нашите студенти да бъдат на предния фронт.

Убедени сме, че е морален дълг на всеки български лекар да бъде на предния фронт, а стажант-лекарите са само на няколко месеца от завършването си и от полагането на Хипократовата клетва. Сега е времето, когато обществото има нужда от тях и те могат с делата си да докажат защо са избрали най-хуманната професия. Вярваме, че нашите стажант-лекари приемат опазването на живота и здравето на хората като свое призвание.

Академичният съвет на МУ – Пловдив реши стажант-лекарите да продължат преддипломния си стаж по досега установения ред при спазване на указанията на Националния оперативен щаб. От тях се очаква да бъдат основни помощници на лекарите, които работят в извънредните условия на така създалата се ситуация.

Академичният съвет на МУ – Пловдив реши специализантите да продължат да работят по установения ред, съобразно изискванията в лечебните заведения и при спазване на указанията на Националния оперативен щаб.

Периодът от 16 март до 20 март се обяви за присъствен за преподавателите, за да могат те да създадат необходимата организация и да подготвят неприсъствено (дистанционно) провеждане на лекции, упражнения и изпити. От 23.03.2020 година ще започне неприсъствено дистанционно обучение в съответствие със спецификата на обучението в отделните звена.

Отдел „Учебни дейности“ премина към дистанционно обслужване на студенти, служители и външни лица.

Взе се решение при реална възможност и съобразно с трудовите си задължения работещите в администрацията също да изпълняват функциите си дистанционно. Присъстващите по необходимост на работното си място административни лица спазват нужната социална дистанция. Ръководството е осигурило за всички тях дезинфектанти и предпазни маски.

МУ – Пловдив използва оптимално всички свои ресурси, за да осигури безпроблемно административно обслужване, което ще бъде изцяло по електронен път.

Всички взети от Ръководството на МУ – Пловдив решения са в съответствие с Решението на НС на Р България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение във връзка с епидемичната обстановка в страната, както и със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Епидемията от коронавирус COVID-19 поставя на изпитание нашата подготовка, професионализъм, уменията ни да работим в екип, да сме организирани и адекватни към динамичната ситуация. Но тя е и мерило за нашата отговорност, съпричастност и човечност.

Вярвам в професионализма на нашите преподаватели, в самодисциплината на нашите студенти и в нашата мисия – да бъдем посветени на хуманността!

Отправям апел към медиите да информират коректно обществеността, да не всяват излишна паника и да подкрепят достойните прояви на всички, които са се посветили на хората!

Заедно ще успеем!!!

Проф. д-р Мариана Мурджева

Ректор, Медицински университет – Пловдив“

Подобни статии

Top