Откриват етно библиотека – книжарница в Джумая джамия

Книгите са дарени от всички общности в Пловдив

Библиотека с книги, дарени от всички общности в Пловдив се открива в Джумая джамия. Специално за целта е отделено помещение до самия вход на джамията, което ще работи и като книжарница. Най-богатата колекция ще е от книги на турски автори, в отделна секция ще бъдат наредени творби на писатели и поети с различен етнически произход и дарени от общностите книги, специално за фонда на библиотеката.

Всеки, който иска да предостави за свободно ползване художествено-документална, справочна литература, поезия и др. Творби – вкл. за историята на Пловдив, може да се свържи с председателя на мюсюлманското настоятелство в града и представител на фондация „Заедно“ Ахмед Пехливан.

Библиотека – книжарницата ще се казва „Филибели Ахмед Хилми“ – на иметото на Ахмед Хилми, който е роден в Пловдив през 1865 година.

Той е автор на много антиматериалистични произведения, с които се е противопоставил на своите съвременници-материалисти. Почитател е на движението Vahdet-i Vücud, което е част от течението суфизъм. Класическите суфистки учители дефинират суфизма като „учение, чрез което човек може да научи как да пътува в Божественото присъствие, да пречисти вътрешната си същност и да я разкраси с различни похвални черти“.

Подобни статии

Top