Откриват голям образователен форум в Пловдив

Четвъртото издание на Националните дни за учене през целия живот ще се проведе от днес до петък в Новотела

Министерството на образованието и науката и екипът на националния координатор за учене на възрастни организират за четвърта поредна година Национални дни за учене през целия живот. Събитието е основната национална проява, свързана с ученето през целия живот и ученето на възрастни. То ще се състои от днес до 5 октомври в гр. Пловдив.

И през тази година Националните дни за учене през целия живот ще бъдат разнообразен, интересен и привлекателен пъзел от прояви. Тяхната основна цел ще бъде да популяризират значението на ученето през целия живот в България. Усилията на организаторите и участниците ще бъдат насочени към мотивиране и насочване на повече български граждани към ползите от дейности за образование, обучение и учене.

В рамките на събитието ще бъдат организирани: Национален заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), Изложение на институции и организации за учене на възрастни, Церемония за връчване на годишните награди в сектора за учене на възрастни, както и други съпътстващи прояви.

Популярността на Дните за учене през целия живот се увеличава всяка година.

Доказателство и за утвърждаващия се европейски облик на събитието е заявеният още през 2017 г. интерес за участие от представители на националните координатори за учене на възрастни от други европейски държави. Очаква се в събитията от програмата да се включат гости от Турция, Белгия и Македония.

Националните дни за учене през целия живот, чието откриване ще бъде днес от 18.30 в Цар Симеоновата градина, Виенски павилион, ще започнат с провеждането на Национален заключителен форум за EPALE в „Гранд хотел Пловдив“ на 03.10.2018 г. от 14.30 часа и на 04.10.2018 г. от 9.30 часа.  В рамките на това събитие ще бъде представена ролята на EPALE за развитието на общността от професионалисти в сектора за учене на възрастни. Предвижда се да бъдат представени резултатите от изпълнението на Комуникационната стратегия на България за EPALE през 2017-2018 г., както и бъдещите дейности за национална подкрепа на Платформата през 2019-2020 г. Форумът ще осигури пространство за представяне на добри европейски, национални, регионални и местни практики за учене на възрастни.

1 2

Подобни статии

Top