Откриват Информационен център за белия щъркел в Белозем

Центърът е изграден от Читалище ,,Просвета 1909“, кметството в Белозем и Община Раковски, с подкрепата на Зелени Балкани

Откриват Информационен център за белия щъркел в Белозем. Церемонията по откриването ще се състои на днес от 18.30 часа на площада на селото, в сградата на бившия Битов комбинат.

Събитието е част от традиционния Събор ,,Родова среща 2019“ който се провежда в Белозем от 21 до 23 септември.

Центърът е изграден от НЧ ,,Просвета 1909“ с. Белозем в партньорство с кметство с. Белозем и Зелени Балкани в рамките на международен проект финансиран от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org ). Общински съвет град Раковски, предостави на Читалището помещение което да се използва за целите на Информационния център

Информационния център за белия щъркел представя дейностите за опазването и популяризираното на красивите птици гнездящи в Белозем. Заради най-многочислената колония на щъркели в България (над 40 двойки), по предложение на Зелени Балкани, през 2005 г., селото е включено в мрежата на Европейските села на белия щъркел, от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org ). Оттогава, местните общности в лицето на Кметството, Читалището, Училище ,,Гео Милев“ – Белозем (на чийто покрив гнездят повече от половината щъркели в селото) и др., изпълняват природозащитни дейности за опазването щъркелите и техните местообитания.

Ключово място в тях заема разработения през 2015 ,,Местен план за действие на европейско село на щъркелите – Белозем“, в който още тогава е предвидено изграждането на Музей на щъркелите в Белозем. Така, днес една от целите на плана е постигната и в Информационния център, чрез експозиция от табла, картини, макети  и други информационни материали, пред посетителите се представят различни особености за една от най обичаните птици – белия щъркел.

Последователната работа в тази насока не остава незабелязана и през 2019 г., традиционният фестивал на белия щъркел, който се провежда ежегодно в Белозем, е асоцииран към официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Подобни статии

Top