Откриват нов филиал за спешна медицинска помощ в Раковски

Министирството на здравеопазването ще финансира изграждането на нов филиал за „Спешна медицина“ в Раковски

Инвестиционното предложение се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в разтеж 2014-2020“ , приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура за подкрепа на спешната помощ“.

Филиалът ще бъде построен върху общинска земя с обща площ от 140 кв.м.

Основната цел на инвестиционният проект е да се осигури своевременна и качествена диагностика, терапевтично поведение, лечение и транспортиране на пациентите съъ спешни състояния.

Подобни статии

Top