Откриват нова детска площадка в Ресурсен център в Пловдив

Площадката ще бъде открита в 11.00 ч.

Нова детска площадка, терапевтични кабинети и съоръжения за деца със специални образователни потребности ще бъдат открити днес в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в Пловдив. Те са факт, благодарение на усилията на екипа на Центъра, който успя да ги осъществи с икономии от бюджета. Площадката ще бъде открита в 11.00 ч., а на откриването са поканени родители и приятели на РЦПППО-Пловдив.

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката, което има задачата да спомага за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование на територията на област Пловдив. Сградата се намира на адрес ул. Прохлада №1.

1 2

Подобни статии

Top