Откриват обновената ДГ „Перуника“

Стойността на строително-ремонтните дейности с оборудването е 2 926 409, 78 лв.

Откриват днес обновената детска градина „Перуника“ в Пловдив. Официалната церемония ще започне от 11:00 часа, а на нея ще присъстват кметът Здравко Димитров, заместник-кметове, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, общински съветници и други.

Проектът BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура „BG16RFOP001-1.003 – е в изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Сградата, която се намира на ул. „Марагидик“ № 37А, район „Централен“, бе напълно обновена. Стойността на строително-ремонтните дейности с оборудването е 2 926 409, 78 лв.

Общо 160 деца, разпределени в 6 групи, ще имат възможност да посещават детската градина. Предоставени са им много добри условия за спорт, тъй като е изграден закрит плувен басейн и нов физкултурен салон.

Дворът е изцяло обновен с нови съоръжения и специална ударопоглъщаща настилка.

Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще намали разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и доброто финансово управление на градината.

Подобни статии

Top