Отнемат разрешителното за заустване на отпадъчни води на мандрата в Маноле

За по-малко от 2 месеца постъпиха множество сигнали за замърсяване на реката при селото

Във връзка с извършени нарушения на Закона за водите, условията в издаденото и замърсяването на р. Черна при с. Маноле Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив започна процедура по отнемане на разрешително за заустване на отпадъчни води на млекопреработващо предприятие, съобщиха от институцията.

Припомняме, че в рамките на по-малко от 2 месеца постъпиха множество сигнали за замърсяване на реката при село Маноле, област Пловдив, от представители на медиите и жители в населеното място. От 3 март тази година досега бяха извършени 5 проверки от РИОСВ – Пловдив и три пъти се вземаха проби съвместно от БДИБР и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС. При извършените проверки и анализ на водни проби бе установено:

Незаконно заустване на непречистени отпадъчни води от предприятие за производство на млечни продукти, собственост на „Млечни продукти“ ООД, гр. Пловдив;

Превишаване на емисионните ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчните води от предприятието в р. Черна, издадено от БДИБР;

Замърсяване на р. Черна по биогени (азотни и фосфорни показатели), когато предприятието извършва производствена дейност.

Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите към момента са в ход две административно-наказателни процедури. РИОСВ – Пловдив е издавала наказателни постановления на дружеството и през 2017 г. и 2018 г. на стойност съответно 4000 и 5000 лева. Дадено е предписание за реконструкция на пречиствателното съоръжение на обекта с изграждане на второ стъпало за пречистване.

Освен това РИОСВ – Пловдив е сезирала Областна дирекция „Безопасност на храните“ относно установено освобождаване на суроватка като остатъчен продукт от производствения процес на дружеството в околната следа, за да предприемат действия като компетентен орган.

Пловдивската екоинспекция ще предприеме и действия по уведомяване на прокуратурата за установените случаи на замърсяване на р. Черна във връзка с проявения значителен обществен интерес.

Подобни статии

Top