Пускат нова концесия за летище „Пловдив“

Цели се изграждането на нов карго терминал и развитие на летищната инфраструктура

Кабинетът одобри откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ – публична държавна собственост, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. С решението се утвърждава обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията.

Чрез възлагането на концесия на Летище „Пловдив“ се цели привличане на финансово стабилен инвеститор с опит в управлението, експлоатацията и развитието на летища. По този начин ще бъде гарантирано бъдещето развитие на аеропорта. Концесията ще спомогне за подобряване на съществуващата летищна инфраструктура, достигане на заложените международни стандарти и категории, трансфер на управленско ноу-хау, генериране на трафик и развитие на търговските дейности в региона.

Като специфични цели са посочени изграждането на нов модерен карго терминал, както и създаването на предпоставки за допълнително развитие на летищната инфраструктура, за да може да се обслужват съвременни самолети с голям полезен товар.

Подобни статии

Top