Дават пари за образованието и за допълнително финансиране на училища и детски градини

Ще бъдат финансирани дейностите по четири национални програми

Правителството отпуска допълнително 585 404 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ се предоставят 189 500 лв. на две общински училища за обучение на ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“.

Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по професия от професионално направление „Компютърни науки“.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ средствата са 55 091 лв. за 4 общински училища за разработването на учебна документация (учебни планове и учебни програми) за професионално образование и обучение.

1 2

Подобни статии

Top