Отстраниха шефа на Общинския съвет в Куклен

Според  мотивите  поведението и начинът на работа на Председателя на ОбС Куклен се явява пречка за провеждането на правилна политика за развитие на общината.

Общински съвет в Куклен прекрати предсрочно правомощията на председателя си Пламен Гошев. С 8 гласа “за”, 4 “против” и един невалиден глас Гошев бе отстранен от поста, който заемаше 3 години след местните избори през 2015, когато бе подкрепен с гласовете на всички политически групи в местния парламент.

Докладната за отстраняването му бе входирана от представители на всичките 5 политически групи в общински съвет. В мотивите към предложението е записано, че към настоящия момент поведението и начинът на работа на Председателя на общински съвет Куклен се явява пречка за провеждането на правилна политика за развитие на общината.

Днешната сесия продължи с втора точка, която бе за отмяна на спорна концесия за язовира в гр. Куклен. След приемането на докладната за спиране на концесията, общински съветници, начело с бившия вече председател Пламен Гошев, напуснаха заседанието в знак на несъгласие с решението.  Сесията продължи по останалите точки от дневния ред.

Top