Отварят джамиите и молитвените домове за мюсюлманите от днес

Мюсюлманските храмове ще отворят с петъчна молитва

Отварят джамиите и молитвените домове  за мюсюлманите, съобщиха от Главното мюфтийство. Във връзка с решение на Висшият мюсюлмански съвет Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи издаде заповед до всички районни мюфтийства за нормалното функциониране на джамиите и месджидите на територията на Република България поради изтичане на извънредното положение при спазване на следните условия, валидни до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19.

Всички джамии и месджиди се откриват за намаз с джемаат (колективно) от днес – 15 май 2020 година с джума намаз (петъчна молитва).

 1. Преди да се открият джамиите да бъдат подготвени за намаз с джемаат като се  стерилизират и дезинфекцират преди и след намаз.
 2. Не се препоръчва използването на местата за абдест (ритуално измиване).
 3. Хутбетата (проповедите) по време на джума намаз да бъдат с максимално кратко съдържание.
 4. Да не се допуска влизането без предпазна маска.
 5. Да се спазва социална дистанция между кланящите се от метър и половина.
 6. Хронично болни, хора в рискова група и със слаб имунитет да не посещават джамиите за намаз, тъй като за тях не е фарз в епидемиологична ситуация.
 7. При влизане в джамията ръцете се дезинфекцират с дезинфектант, който се намира в близост до входната врата.
 8. Не се препоръчва ръкуването и прегръщането след намаз.
 9. Да не се провеждат лекции преди и след намаз.
 10. Да не се организират масови религиозни мероприятия като ифтар, мевлид, мукабеле, никях, сюннет и др.
 11. Препоръчва се байрам (празничен) намаз да се изпълнява на открито място.
 12. Районните мюфтийства да инструктират имамите и мюсюлманските настоятелства за отговорността им за спазване на взетите решения до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19.
 13. Решението важи до отмяната му от Висшия мюсюлмански съвет или издаването на специална заповед от главния мюфтия.

Подобни статии

Top