Отварят първи оферти по проекта за чистия въздух на Пловдив

Над половин милион лева са отделени за осигуряване на техническа помощ

Отварят първите документи по големия проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферен въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“.

Днес ще стане ясно колко оферти са подадени за осигуряване техническа помощ при подготовката на инвестиционните мерки по проекта. Позициите по тази точка са разделени на две: 1. Проучване нагласите и организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания сред населението, използващо дърва и въглища за отопление; 2. Изготвяне на проучвания, анализи и механизми за подготовка на инвестиционни мерки.

Общият бюджет за двете конкретни дейности е 542 000 (без ДДС), а общата стойност на целия проект е 13 862 232 лева; средствата са от ОП „Околна среда“.

Отварянето на офертите е обявено за 12 часа в сградата на площад „Стефан Стамболов“ 1.

Подобни статии

Top