Отварят вратите на регионалните офиси на фонд „Земеделие“

Експерти ще дават консултации на кандидатите по различни схеми, мерки и програми

Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в  Пловдив ще бъде домакин на инициативата „Дни на отворени врати“ днес. Временният офис за граждани ще работи за посетители от 10 ч. до 14 ч. Той се намира в ОД на ДФЗ под тепетата на бул. “Цар Борис ІІІ” №20А.

При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще функционира до 17.30 ч. В приемната кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки и предложения за подобряване работата на областните дирекции.

За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които ще отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено – до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Инициативата е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

Подобни статии

Top