Отводниха резервата „Изгорялото гюне“ край Кричим (СНИМКИ)

Проектът е на стойност 300 032,68 лв.

През януари Държавната приемателна комисия прие единодушно и без забележки изпълнението на строителните дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ край гр. Кричим и подписа акт – образец № 16. На основание заключенията на междуведомствената комисия на 23 март бе издадено разрешение от началника на РДНСК-Пловдив за въвеждане на строежа в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.

Строителните дейности стартираха през октомври миналата година в изпълнение на проект на РИОСВ – Пловдив „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюнеи преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията и срутищните процеси“.

Изпълнител на дейностите бе „МГА Инвест“ ЕООД, като дружеството бе избрано след проведена процедура по Закона за обществените поръчка и сключен договор с пловдивската екоинспекция. Строителните дейности бяха реализирани на база изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Кричим.

1 2

Подобни статии

Top