„Паисиеви четения 2017“ събира 158 учени от 34 университета

„Безпокойства на хуманизма: филологията – застрашена, необходима, неотстранима“ е мотото на Международната научна конференция „Паисиеви четения 2017“, организирана от Филологическият факултет на Пловдивския университет. Официалното откриване е от 10 часа днес в 6-а аудитория на Ректората.

Престижният форум

ежегодно събира учени от цял свят. Тази година също не е изключение – ще се включат 158 участници, от които над 20 са докторанти. Те са представители на 34 образователни и научни институции: 10 български университета, 2 института на БАН, 1 гимназия, 20 чужди университета   и 1 чуждестранен институт („Максим Горки“).

Техните научни трудове тази година са посветени на вече покойния Цветан Тодоров – българо-френски философ и литературовед, лингвист, семиотик, литературен критик, историк на философската мисъл и културолог от български произход.

„Паисиеви четения 2017“

ще започне с приветствени слова на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Запрян Козлуджов, декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н Вера Маровска и доц. д-р Жоржета Чолакова отговорен редактор на сборника с научни трудове от миналогодишното издание на конференцията.

След приветствията ще се проведе тържествена церемония за присъждане на почетното звание „Doctor honoris kausa“ на изтъкнатият елинист проф д-р Стойна Пороманска. Удостояването е заради нейните заслуги за създаваненето, развитието, утвърждаването и престижа на специалностите с новогръцки език в ПУ „Паисий Хилендарски“.

След като получи от ректора

проф. д-р Запрян Козлуджов, инсигниите, които придружават титлата – плакет и грамота, проф. Пороманска ще изнесе академична реч на тема „Думата – тази вечна загадка“. След нея пленарният доклад ще бъде на английски език. Честта да го изнесе се пада на проф. Суман Гупта от Свободен университет във  Великобритания. Темата е „Literature and literary studies in digital environment“ – „Литература и литературни изследвания в дигитална среда“.

Програмата на международната научна конференция в първия ден наред със заседанията по секции включва и представянето на юбилейния сборник „Да се завърнеш…“: носталгии, памет, разказ“, посветен на доц. д-р Живко Иванов, дългогодишен декан на Филологическия факултет.

 

Top