Палийски запази властта в Ботев

Ето и новият състав на Съвета на директорите на ПФК „Ботев“ АД

На извънредно Общо събрание на акционерите в ПФК „Ботев“ АД бе утвърден нов Съвет на директорите в Клуба. Ангел Палийски остава начело на клуба, като двете нови имена в ръководството са Радослав Кошински – бивш шеф на общинска фирма „Чистота“, както и привърженикът Костадин Брашнаров. Последният бе избран след като предложеният Теодор Бочев си направи самоотвод.

Соченият са нов едноличен бос Георги Самуилов отново не стана публично, както се очаква от доста време. Дясната му ръка Иван Йотков обаче е изпълнителен директор на клуба.

Акционерът ТЦ-ИМЕ подкрепи предложение на мажоритарния акционер Сдружение „ПФК Ботев“ за определяне на Съвет на директорите от петима души. За членове на Съвета на директорите бяха избрани – Ангел Палийски, Иван Йотков, Радослав Кошински, Васил Наумов и Костадин Брашнаров.

На свое първо заседание новият Съвет на директорите взе следните решения:

1. Избира г-н Ангел Палийски за председател на Съвета на директорите

2. Избира г-н Иван Йотков за Изпълнителен директор на ПФК „Ботев“ АД

3. С цел по-добра информираност на широката общественост, възлага на г-н Радослав Кошински функцията на говорител по въпросите, касаещи работата на Съвета на директорите

4. Възлага отговорността за оптимизиране на връзката и комуникацията с привържениците на Ботев (Пловдив) на г-н Васил Наумов и г-н Костадин Брашнаров

Съвета на директорите на ПФК „Ботев“ ще продължи да работи по 3-те основни приоритета за Клуба:

1. Изграждането на ст. „Христо Ботев“

2. Оптимизиране на структурата на работа в Клуба

3. Развитие на Детско-юношеската школа

Подобни статии

Top