Партиите с първи данни за кампанията в Сметната палата

Описват приходи, разходи, дарители

До днес партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да подадат в Сметната палата първите данни за предизборната си кампания, припомнят от палатата сроковете в процедурата на местните избори на 27 октомври.

Данните се вписват в Единният регистър по Изборния кодекс – ЕРИК.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 2 октомври включително данни за кандидатите и издигналите ги политически сили или инициативни комитети; имената на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност; имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация за вписване в ЕРИК, като срокът е до 7 дни от възникването й. За неподаването на задължителната информация глобите са от 3000 до 10 000 лв. за виновните лица.

Източник: dnes.bg

 

Подобни статии

Top