Партиите се събират на консултации за съставите на СИК в община Пловдив - DC news

Партиите се събират на консултации за съставите на СИК в община Пловдив

Консултациите са насрочени от кмета във връзка с предстоящите на 02 април 2023 г. избори за 49-то Народно събрание

Представители на парламентарно представените партии и коалиции от  48-ото Народно събрание ще се съберат днес в Община Пловдив на консултации за съставите на секционните избирателни комисии.

Консултациите са насрочени от кмета Здравко Димитров във връзка с предстоящите на 02 април 2023 г. избори за народни представители за Народно събрание и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 1683/НС от 16.02.2023 г. на ЦИК.

Те ще се проведат от 11.00 часа в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии следва да представят:

1.      Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 януари 2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-ото Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

2.      Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

3.      Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

–          наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

–          имената и ЕГН на предложените лица;

–          длъжността в комисията, за която се предлагат;

–          образование, специалност на предложеното лице;

–          телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

4.      Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 3.

Подобни статии

Top