Първа копка на санирането на 5 блока в „Северен“

Общата стойност на проекта е  3 692 629,44 лв.

Първа копка по първия етап на проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради в Пловдив ще се състои днес следобед от 14.00 ч. на бул. „България“ 196. Обектът е част от проект № BG16RFOP001-1.003-0004 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД ПЛОВДИВ – I ЕТАП“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Ще присъстват кметът на Община Пловдив Здравко Димитров, заместник-кметът „Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев, кметът на район Северен Стоян Алексиев, изпълнителят на обекта Иван Делчев, проектантите на обекта, представители на сдружението на собствениците.

Бенефициент по проекта е Община Пловдив. Общата стойност на проекта е  3 692 629,44 лв. (безвъзмездна финансова помощ). Сумата от Европейския фонд за регионално развитие е 3 138 735,03 лв., а националното съфинансиране е 553 894,41 лв.

Основната цел на проекта е обновяване и повишаване на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради:

1. Сграда на ул. „Иван Гешев“ № 30;

2. Сграда на бул. „България“ № 196;

3. Сграда на бул. „България“ № 45-47;

4. Сграда на бул. „Васил Априлов“ № 83-91;

5. Сграда на ул. „Жеравна“ №1, 3.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца и дейностите трябва да приключат до 04 юли 2023 г.

Подобни статии

Top