Първенецът на випуск 2021 в Техническия университет – филиал Пловдив пише софтуер за космически апарати - DC news

Първенецът на випуск 2021 в Техническия университет – филиал Пловдив пише софтуер за космически апарати

327 млади инженери от Техническия университет – филиал Пловдив получиха дипломите си

В два дни 327 млади инженери от Техническия университет – филиал Пловдив облякоха тоги и сложиха четириъгълната шапка с пискюл на празника, за да получат дипломите си за завършено образование. Сред випускниците бяха и чуждестранни студенти от Турция и Гърция. Оценката на директора на Техническия университет – филиал Пловдив проф. д-р Въльо Николов е, че резултатът от обучението на студентите ни е традиционно много добър, защото всички вече работят на избрани от тях позиции в индустриални и софтуерни фирми, където имат възможност за успешна кариера.

Първенците на випуск 2021 са трима: за образователна степен бакалавър Стела Стойкова от специалност „Индустриално инженерство“, а при магистрите първенството е споделено между Нина Гърдева и Екатерина Златарева, които завършват с пълно отличие следването си. Инж. Гърдева е второ поколение технически специалист, защото нейният баща е завършил също в Техническия университет – филиал Пловдив. Първенец на випуск 2021 инж. Нина Гърдева е от специалността „Компютърни системи и технологии“. Тя завършва с успех от следването пълен Отличен 6,00.

„Днес си правя равносметка, че усилията, които положих по време на следването си заслужаваха. Знанията вече са ми полезни в моята работа. Започнах кариерата си в немска фирма, която пише софтуер за космически апарати. Имах такава дисциплина в университета и бях подготвена. Работата ми е интересна и това за мен е най-важното“, посочи инж. Гърдева.

Резултатите на абсолвентите от факултет „Машиностроене и уредостроене“ са по-добри в сравнение с предния випуск, обясни проф. д-р Въльо Николов Николов. 106 млади инженери са завършили редовно седем бакалавърски специалности на факултета, 23 са завършилите задочно и 45 са завършили магистърска степен също по седем специалности – общо 174 инженери вече са в индустрията на България.

Доцент д-р Георги Ганев – ръководител на факултет „Електроника и автоматика“ също обяви изключително високи резултати на студентите от випуск 2021. Средният успех на завършващите магистърска степен на образование е Отличен 5,63, като 27 от общо 55 дипломирани студенти са отличници. Успехът на бакалаврите е Много добър 5,26 с 17 отличници от 98 дипломирани млади инженери.

Подобни статии

Top