Първи  детски  турнир по волейбол „Съединение за децата“ в Раковски (СНИМКИ)

Заслужени аплодисменти  за  участниците в турнира

Спонтанни  детски игри на волейбол прерастнаха в организиран турнир  под надслов „Съединение за децата“, иницииран от община Раковски, в партньорство с  Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/МКБПМН/.

Кметът на Община Раковски  Павел Гуджеров   откри турнира.  Той благодари на екипа на местната комисия за инициативите  и реализациите им както сред децата и младежите, така и сред родителите и учителите. Градоначалникът поздрави и родителите на децата за отговорното родителство и подчерта, че   тяхното отношение към училището и учителите е решаващо за начина, по който детето се държи извън дома и се отнася към учебните си и извънкласните си задължения.

1 2

Подобни статии

Top