Първи форум Град #БезОтпадъци! Практики за опазване на чистота на градската среда

Експерти от общини, граждански организации и бизнеса ще споделят идеи и добри практики от България и чужбина

В Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще се проведе първият Форум Град #БезОтпадъци – събитие, посветено на партньорството между администрация, граждански организации и бизнес в създаването на устойчиви и удобни за хората градове.

На форума ще бъдат представени два от аспектите на устойчивата градска среда – създаване и управление на нови обществени пространства с участие на местните общности и намаляване и рециклиране на отпадъците.

В две панелни дискусии ще бъде проследена ролята на бизнеса и на гражданските сдружения в тези процеси, както и партньорството им с местната администрация за реализиране на различни дългосрочни проекти в полза на обществото.

Специален гост на събитието е Яна Шлендер от екипа на инициативата Shoen wie wir (Красив като нас) в Берлин, с която   местната общност и местния бизнес са въвлечени в създаването на устойчива градска среда.

В програмата са предвидени две работни ателиета за представители на общини, училища и граждански организации, посветени на генериране на идеи за социална промяна, намаляване и рециклиране на отпадъците. Събитието е със свободен достъп, като е необходима предварителна регистрация онлайн.

Програмата на събитието може да се види в страницата на Форума. Сред говорителите на форума са представители на граждански сдружения от различни градове в България и на бизнес организации, ангажирани с устойчиво развитие, представители на отделни компании с дългосрочни програми за подпомагане на местните общности и представители на община Пловдив.

„Надяваме се форумът да бъде отправна точка за нови дългосрочни партньорства между общини, граждани и бизнес. Очакваме добрите примери да са мотивация за сътрудничество. Вярваме в силата на гражданската активност, но знаем, че без съдействието на местната администрация и без подкрепата от бизнеса, е много трудно да се постигат дългосрочни и устойчиви резултати. Само тогава можем да очакваме нашите градове да осигуряват по-добри възможности за икономическо и социално благополучие и високо качество на живот. А от това печелят не само гражданите, но и администрацията, и бизнеса“ , казва Ласка Ненова от сдружение „БГ Бъди активен“, инициатор на Форум Град #БезОтпадъци.

Събитието е заключителната инициатива на целогодишната платформа за чиста Европейска столица на културата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, създадена от БГ Бъди активен. През 2019 г. чрез нея бяха осъществени различни партньорства, образователни дейности, социални експерименти и творчески намеси в градската среда.

Сред тях са обновяването на зона за спорт на открито на Младежкия хълм, създаването на Джобен парк и ангажиране на доброволци в облагородяване на междублоково пространство в

Район „Тракия“, насърчаване на рециклирането на пластмаса в инициативата „Искам да съм пейка“, подпомагане на рециклирането на отпадъците от над 20 събития от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, създаване на мрежа от офиси и организации, които събират разделно отпадъците си, изрисуване на контейнери за смет и още много други.

Top