Първи кандидатстудентски изпит за Пловдивския университет – 595 пишат по български език

ПУ "Паисий Хилендарски"

Започват кандидатстудентските изпити от редовната сесия на Пловдивския университет

Общо 595 кандидат-студенти ще се явят днес на изпита по български език – най-масовия и първи от редовната сесия  на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. На 29 юни са насрочени три изпита – по история на България, английски език и химия. За тях са заявили участие съответно 23, 245 и 29 души.

На 30 юни ще се проведат изпитите по психо­ло­гия, ма­те­ма­ти­ка и теология, на 1 юли – инфор­ма­ти­ка, тест със събеседване по физика,  нем­ски език,  испански език, френ­ски език. Изпитът по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство ще се проведе на 1 и 2 юли. За последния ден от кампанията – 2 юли, са предвидени и изпитите по география на България, биология, музика и ком­плек­сният из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние.

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ традиционно ще се проведат през септември в три кръга в три последователни дни: 7, 8 и 9 септември.

Всички изпити са с начален час 9:00 ч.

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие е публикувана на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски” и на информационни табла пред централната сграда – Ректората, и пред Нова сграда на университета на бул. „България” №236 в деня, предхождащ съответния изпит.

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час и трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности се провежда от 12 юни до 2 юли 2020 г. в Спортната зала на университета: бул. „България“ № 236 – Пловдив и онлайн. За дистанционното му провеждане кандидатите се регистрират в е-портала на ПУ „Паисий Хилендарски”, откъдето след регистрацията получават подробни инструкции.

До 1 юли (вкл. събота и неделя) на място продължава записването  за тези, които ще кандидатстват само с оценки от ДЗИ. Тази година документите се подават в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България” №236 от 8:00 до 17:00 часа.

Подобни статии

Top