Първи младежки омбудсман в Пловдив

Николай Николов, ученик от 12-ти клас на Националната търговска гимназия

Институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив реализира инициативата си за изграждането на неформален орган младежки омбудсман на територията на град Пловдив сред учащите се от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове, предвид заложените принципи и политики в Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите от 21.05.2003 г.

Беше проведен конкурс, състоящ се от два последователни тура. Документи подадоха ученици от 12 средни училища в Пловдив.  На първия тур бяха прецизирани след събеседване всичките подали документи кандидати и се взе решение да се допуснат 11 ученика до следващия тур.

Вторият тур се проведе от Временна комисия, състояща се от 5 члена в състав: експерт към Регионално управление на образованието – Пловдив, експерт към Дирекция „Образование” на Община Пловдив, двама експерти от екипа на Обществения посредник с председател на комисията инж. Борислав Стаматов, Обществен посредник на територията на Община Пловдив.

След проведено тайно гласуване най-много точки събра Николай Николов, ученик от 12-ти клас на Националната търговска гимназия – Пловдив, с което той спечели конкурса за първия младежки омбудсман на Пловдив.

На второ и трето място с еднакъв брой точки се класираха Тиана Найденова, ученичка от 9-ти клас на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” Пловдив и Здравко Беляшки, ученик от 10-ти клас на Езикова гимназия „Пловдив”, с което те заслужиха позицията на заместник-младежки омбудсман.

Всички кандидати предложиха модерни идеи, показаха знания, умения и интелект, натрупани не само в учебния процес. Начинът им на представяне бе убедително доказателство, че те дори в ученическа възраст са вече разпознаваеми Личности.

Отпадналите кандидати получиха покани да станат представители на избрания младежки омбудсман в тяхното училище, както и в други неформални младежки групи и организации, като се включат в младежки мрежи на обучение, прокарване и опазване правата на младите хора.

Институцията на Обществения посредник пожелава успешен мандат и ползотворна съвместна работа на новоизбрания екип.

Подобни статии

Top