Първият Парламент на самозастъпниците свиква редовно заседание - DC news

Първият Парламент на самозастъпниците свиква редовно заседание

Пловдив ще бъде домакин на първото присъствено редовно заседание на Парламента на самозастъпниците

Първият в страната Парламент на самозастъпниците, е създаден през 2021 г. и е иницииран от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения. Той е възможност за хората с интелектуални затруднения да се запознаят с това как работи политиката, как влияе върху техния живот и какви са възможностите за реалното им участие в политическия живот.

Клетвата, която депутатите положиха на учредителното заседание очерта стремежа на членовете на Парламента да изразяват волята на хората, които представляват, да отстояват верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и толерантност; да издигат за основен принцип правото на достойнство, качествен живот и равнопоставеност.

Представителите декларираха съзнаване на отговорността и задълженията си и заявиха своята решимост да служат и се ръководят от интересите на хората с интелектуални затруднения.

През 2022 г. , когато се навършват 10 години от момента, в които България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, град Пловдив ще бъде домакин на първото присъствено редовно заседание на Парламента на самозастъпниците.

На 21 юни 2022 г. в гр. Пловдив в залата на Общински съвет, 25 самозастъпници, избрани за депутати, ще обсъждат важни въпроси, свързани с правото на труд, правото на образование, правото на живот в общността и правото на участие при вземането на решения за собствения им живот.

Това стои в центъра на новата Европейска стратегия за хората с увреждания и в чл. 12 от Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания за правото им да изразяват мнение по въпросите, които ги засягат.

Top