Първите студенти се записаха във филиала на Техническия университет в Пловдив

Новите попълнения са подали документи за 12 специалности

Техническият университет – филиал Пловдив прие първите студенти за учебната 2020/2021 година. Записването след първо класиране приключва на 10 юли, след което ще има второ класиране. За да постигнат целта си – обучение в елитен инженерен ВУЗ – тази година повече от половината кандидат-студенти положиха изпити по математика и английски език on line. Последните тестове по математика и по английски език бяха присъствени. Тези изпити бяха предпочетени от кандидатите, които искаха да използват повече време за подготовката си.

„За разлика от предни години имаме по-равномерно разпределение на кандидат-студентите по всички бакалавърски специалности – това показват резултатите от класирането. На практика имаме желаещи да учат в ТУ – филиал Пловдив за всички места по всички специалности. Очакваме, че това равномерно разпределение на кандидат-студентите ще остане водещо и при записването им по дванадесетте специалности, изучавани при нас. С най-висок минимален бал и през тази година са кандидат-студентите, желаещи да изучават „Компютърни системи и технологии“, следвани от „Дизайн и печатни комуникации“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Електроника“, „Електротехника“, „Мехатроника“, „Индустриален мениджмънт“, „Транспортна техника и технологии“, „Авиационна техника и технологии“, „Индустриално инженерство“ (на английски език), „Машиностроене и уредостроене“ и „Машиностроителна техника и технологии“,  каза директорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. Въльо Николов.

В следващите години бъдещите инженери ще ще обучават в 20 нови лаборатории на Центъра по компетентност, който се изграждат във филиала на университета. За тях това означава възможност да получат най-съвременните инженерни знания, които ги правят равностойни по компетентност с колегите им в Европа и по света, коментира доц. Никола Шакев – зам. директор на филиала.

Христо Костадинов бе един от първите, които още сутринта се записаха в Техническия университет – филиал Пловдив. Веднага, след като подаде документите си, той сподели:

„Реших да уча тук, защото завърших Професионална гимназия по битова техника. Избрах си специалност „Мехатроника“. Очаквам тя да ми даде по-широк технически мироглед. Малко се притеснявам, защото съм чувал, че не е лесно да станеш инженер. Много искам да работя като инженер на подемно-транспортна техника и да създам своя фирма. В момента дори съм монтажник на асансьори в пловдивска фирма и искам да ставам все по-добър в тази област“.

Top