Пациенти предлагат д-р Димитър Тасков за Почетен гражданин на Пловдив

Сформиран е инициативен комитет, който трябва да събере 100 подписа

Пациенти предлагат известния пловдивски офталмохирург д-р Димитър Тасков за Почетен гражданин на Пловдив. Сформиран е инициативен комитет, който трябва да събере 100 подписа, за да входира предложението в Общински съвет – Пловдив, както се изисква по Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив.

„Д-р Димитър Тасков завинаги е свързал с нашия град своя житейски и професионален път. Няма да е нескромно, ако кажем, че почти няма жител на Пловдив, който да не е чувал неговото име и да не се е докоснал лично или чрез член на своето семейство до неговата уникална лекарска дарба да връща светлината в очите дори на онези, обявени за „безнадеждни“. Чрез дългогодишния си упорит труд д-р Димитър Тасков прочува града ни далеч извън пределите на страната“, пишат в мотивите си членовете на инициативния комитет.

Инициативният комитет се оглавява от пловдивската народна певица Смиляна Захариева, която преди две години е обявена от книгата на рекордите Гинес за жената с най-мощния глас на планетата. Изпитва дълбока благодарност и признателност към д-р Тасков и се възхищава от неговата дарба, с която служи на пациентите.

„За мен този човек означава много. Най-малкото, което мога да направя за него, е да популяризирам тази инициатива“, сподели Смиляна Захариева.

Д-р Тасков е с изключително висок личен принос за въвеждането на нови оперативни техники

Инициативният комитет посочва, че д-р Димитър Тасков има изключително висок личен принос за въвеждането в Пловдив на новите оперативни техники при лечение на катаракта през малък отвор. Тези техники са много щадящи за пациентите, които дотогава са подложени на травматични операции с шевове, трудно възстановяване и дълъг болничен престой.

Той поставя първата в България многофокусна (мултифокална) леща, чрез която пациентите могат да виждат на близка и далечна дистанция без очила, първи в Пловдив въвежда редица високотехнологични офталмологични иновации и апаратни методики – единствени и до момента в града – сред които лазерно асистирана катарактална хирургия. Тези практики са популяризирани в множество медии и научни медицински издания, с упоменаването на град Пловдив като водещ център на офталмологичната помощ.

Той е един от първите лекари в Пловдив, въвели телемедицината в своята практика, далеч преди пандемията от КОВИД-19 да докаже безспорните преимущества на дигиталните иновации в медицината в условията на социална изолация и затруднен достъп до медицински услуги. Оператор в хирургии на живо, излъчвани по видеовръзка от неговата операционна в Пловдив и достъпни до негови колеги от цял свят.

1 2

Подобни статии

Top