Павел Михайлов: Концесиите на кариерите в Белащица не могат да бъдат удължени

Той определи инвестиционните намерения за удължаване срока на концесията като недопустими

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов за пореден път каза „Не” на кариерите в  Белащица по време  на работна среща в Областна администрация-Пловдив. Пред областния управител Йордан Иванов и представители на РИОСВ, Басейнова дирекция, Регионалната служба по горите и ИК „Стоп на кариерите в Белащица” той изрази своето отрицателно становище за реализирането на добив на строителни материали от находището над село Белащица и категорично настоява да бъде прекратена процедурата по предоставяне на разрешение за удължаване на срока на консесионерите за добив на подземни богатства.

По време на заседанието, продължило близо час, кметът Павел Михайлов изложи фактически обстоятелства и аргументи против реализацията на нови инвестиционни намерения. Кариерите над село Белащица се експолатират от началото на 70-те години на миналия век. Концесиите на „Холсим кариерни материали”  и „Европейки пътища” вече са изтекли. Кметът отбеляза, че според закона срокът на есплатация на една кариера не може да бъде по-дълъг от 50 години.

Той определи инвестиционните намерения за удължаване срока на концесията като недопустими, тъй като територията на концесиите попада в проект за  санитарно-охранителна зона около два каптирани естествени извора „Калоян дере 1” и „Калоян дере 2”. Процедурата за издаване на разрешително  за водовземане от подземните води вече е започнала и това следва да ограничи добива на инертни материали, тъй като ще окаже негативно въздействие върху карстовите извори.

През август миналата година с пълно мнозинство ОбС „Родопи” прие Плана за интегрирано развитие на общината/ПИРО/. В него, в частта за „Туризъм”  е включена  зоната около параклис „Свети Спас”, разположена в района на кариерите над Белащица, като туристическа дестинация  с обособяване на пешеходни маршрути от селата Марково и Белащица. Според кмета Павел Михайлов  концесиите над Белащица  пряко ще повлияят по отношение на инвестиции и реализиране на бъдещите планове за развитие  на Община „Родопи” като „зелен жилищен район” в околностите на град Пловдив. Той  алармира, че освен село Белащица засегнати от продължаване на каменната кариера ще бъдат още 9 села от Родопската яка.

Пред областния управител Павел Михайлов каза, че в новия бюджет за 2022 година ще бъдат заложени 150 хиляди лева за извършване на процедура по включване в регулацията  на село Белащица на  земеделски територии, включително и пътя обслужващ кариерните дейности.

Аргумените на община „Родопи” ще бъдат изложени на среща този петък в Министерството на енергетиката.

„Имаме категорични основания да поискаме спиране на концесиите. На срещата в енергийното министерство ще изразим отрицателното си становище и ще заявим, че няма да допуснем тази каменна кариера да продължи да се развива в землището на  село Белащица и  на територията на община” Родопи”. Кариерите имат отрицателно въздействие поради високото ниво на фини прахови частици във въздуха, замърсяване и шум. Това са само част от проблемите, с които хората ще се сблъскат отново и това се отразява на тяхното здраве и здравето на децата им”, каза кметът Павел Михайлов. „В случай, че становището не бъде взето предвид Община „Родопи”ще продължи да предприема всички разрешени от българското законодателство действия за защита интересите на жителите на Белащица”, заяви още кметът Михайлов.

Подобни статии

Top