Павел Михайлов: Община "Родопи" препоръчва да бъде спазван общественият  ред!  - DC news

Павел Михайлов: Община „Родопи“ препоръчва да бъде спазван общественият  ред! 

Община „Родопи“ излезе с позиция относно проблема с движението по обходния път на село Белащица.

DCNEWS публикува пълния текст без редакторска намеса:

ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА „РОДОПИ“ ОТНОСНО ПРОБЛЕМА С ДВИЖЕНИЕТО ПО ОБХОДЕН ПЪТ НА СЕЛО БЕЛАЩИЦА

Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов изпрати опровержение по отношение на медийни публикации, в които се твърди, че в качеството си на кмет на общината  е сключил споразумение с бившите  концесионери на двете кариери – „Холсим- кариерни материали“ и „Европейски пътища“ за извозване на добития материал от двете находища.

От написаното обикновеният читател остава с впечатлението, че община „Родопи“ абдикира от основното си задължение – да работи в защита на хората и решаването на техните проблеми. Твърденията не отговарят на истината и подвеждат читателите и жителите на Белащица за действителната ситуация.

На 21 юни тази година се проведе работна среща по проблема с движението по обходния път на село Белащица. Тя се състоя в сградата на Община „Родопи“ по инициатива на Института за пътна безопасност, ангажирани от ИК „Стоп на кариерите в Белащица“ да извършат проверка за състоянието и влошената безопасност на трасето.

 На срещата беше обсъдена възможността за ограничаване на тежкотоварния трафик по околовръстния път на село Белащица.

Присъстваха кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов, председателят на ОбС „Родопи“ Георги Цанков, заместник-кметът Емилия Иванова, Богдан Милчев, директор  на Института за пътна безопасност, Иван Табаков от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, представители на концесионните дружества „Холсим- кариерни материали“ и „Европейски пътища“, както и от ИК „Стоп на кариерите в Белащица“.

На обсъждането всички присъстващи се съгласиха със становището на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, че т. нар. обходен път на село Белащица не отговаря напълно на нормативните изисквания  и са констатирани някои проблеми, които трябва да бъдат решени. 

Според констатациите на обходния път в село Белащица  липсват тротоари, трябва да се подобри вертикалната пътна маркировка и да се почистят  отводнителните канали.

На база на доклада на ДАБДП кметът на община „Родопи“  Павел Михайлов предприе спешни и незабавни действия за изпълнение на предписаните мерки, като възложи изготвяне на  проект за организация и безопасност на движението. Проектът включва мерки за обезопасяване на тротоарите, полагане на пътна маркировка, подмяна на всички пътни знаци с такива, които отговарят на нормативните изисквания и подобряване на отводняването.

По време на срещата от Института за пътна безопасност направиха предложение да се сключи тристранно споразумение между концесионните дружества „Холсим- кариерни материали“ и „Европейски пътища“,  ИК „Стоп на кариерите в Белащица“ и община „Родопи“.

В спогодбата, предложена от Института за пътна безопасност между трите страни, ангажимент на Инициативния комитет ще бъде да спазва обществения ред, като не възпрепятства свободното движение на тежкотоварните камиони на бившите  концесионери.

От своя страна двамата  бивши концесионери се задължават да изготвят и представят график, съгласуван с ИК и община „Родопи“, по силата на който да бъде извозено количеството инертен материал, добито преди прекратяването на концесията. След това ще бъдат предприети мерки за започване на работа по изготвения проект от община „Родопи“, като се предвижда ограничаване движението на тежкотоварни автомобили.

Кметът на община „Родопи“ заяви, че няма да допусне по никакъв начин  да  бъде увредено финансовото състояние на общината и нейните граждани. Ето защо, в евентуалното споразумение ще настоява да има изричен текст, защитаващ интересите на жителите и общината.

По този повод два дни по-късно, отново в сградата на общината, Павел Михайлов, заедно с част от общинското  ръководство  проведе втора среща с представители на концесионните дружества, в която настоя, предложеният график  да бъде изрично  съгласуван с Инициативния комитет. 

Община „Родопи“  препоръчва да бъде  спазван  общественият  ред! 

Освен това,  не отговаря на истината твърдението, че Община „Родопи“  е разпоредила  на полицията за принудителното  отстраняване на гражданите , пресичащи пешеходната пътека, с цел преминаване на тежкотоварни автомобили.

Кметът  няма компетенцията да заповядва и контролира работата на органите на МВР.

В заключение Община „Родопи“ декларира, че очаква писмено становище от ИК „Стоп на кариерите в Белащица“ относно направените предложения по време на срещата, проведена на 21 юни 2022 година и напомня на всички страни, че са длъжни да пазят здравето и безопасността на хората, като спазват обществения ред!

Подобни статии

Top