„Паякът“ в Асеновград променя наредба на общината

Промяна на Наредбата за  организация и контрол при паркиране и престой на моторни превозни

средства и безопасност на движението на превозните средства и гражданите ще гласуват днес общинските съветници на Асеновград. Изменението се прави, за да бъде получено правото Общината да  създаде още едно общинско предприятие или ще се даде съгласие за обявяване на процедура за избор на изпълнител, който да стопанисва репатриращия автомобил в града.

„Паякът“ беше закупен от управата на града преди две години, но така и не тръгна по улиците на Асеновград. Оказа се, че общината няма дейност, която може да узакони автомобилът, не може да се издаде лиценз на колата, за  да изпълнява услугата да вдига  неправомерно паркирани автомобили, които пречат на движението или запушват цели ленти от уличните платна. „Инспекторат, паркинги и гаражи“ е дейност от Общинска администрация, а не е търговец.
Точката влиза като част от дневния ред на сесията днес. Старейшините ще обсъждат 19 докладни записки, които са включени за дебат на заседанието през октомври.

Подобни статии

Top