Перспективите пред Комплексите за социални услуги дебатират в Пловдив

Представители на Комплексите за социални услуги от страната идват в Пловдив

Пловдив ще е домакин на първата национална работна среща на представителите на Комплексите за социални услуги в страната. Срещата е част от годишната програмата на НАСО и се организира съвместно с Община Пловдив и КСУДС – Пловдив – представителство на Алианса за областта.

В срещата са заявили участие над 30 представители на Комплекси за социални услуги, Общини – доставчици на услуги както и неправителствени организации.

По време на двудневния работен процес ще бъдат представени добри практики при управлението на качеството на услугите, управлението на екипи и услуги в рамките на комплекси. Предвиден е и панел, в който ще бъдат представени акцентите в проекта на Закона за социалните услуги, Първите Комплекси за социални услуги са създадени преди 13 години в 10 областни града в България.

Програмата предвижда дискусия, работа по теми в малки групи и извеждане на предложения относно нормативна обезпеченост на Комплексите. Планирано е посещение в първия създаден в Пловдив Комплекс, а именно Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Срещата ще бъде открита от ресорния зам.-кмет Георги Титюков  и Георги Георгиев – председател на НАСО.

В навечерието на създаване на новия Закон за социални услуги, срещата е изключително актуална и навременна, като очакванията от нея са както споделяне на добри практики, така и очертаване на основните аспекти, които следва да бъдат заложени в законодателството по отношение оптималното функциониране на Комплексите за социална .

Подобни статии

Top