Пет села в община Асеновград остават без кметства

Причината е, че не отговарят на условията за съществува на кметство

Закриват кметствата в пет населени места на територията на община Асеновград.  Без административен център остават селата Новаково, Патриарх Евтимово, Бачково, Долнослав и високопланиското село Жълт камък.

Решението е мотивирано със Закона за административно-териториалното устройство, където е предвидено условието, че за създаването на кметство е необходимо наличието на минимум 350 жители  в населеното място.

В тези села  през октомври не беше проведен избор за кмет, тъй като броят на лицата с постоянен адрес е по-малко от посочената цифра. Справка в ГРАО показва, че към юли миналата година в Новаково живеят 298 души, следва Бачково, където постоянно пребиваващите са 289 човека. В село Патриар Евтимово постоянните жители са 257, в Долнослав – 235, а в село Жълт камък живеят  само 110 души.

Докладната записка ще бъде разгледа на сесията на Общински съвет Асеновград на 27 февруари, когато ще се проведе 7-то редовно заседание.

Подобни статии

Top