Петима мъже получават дипломи за медицински сестри днес

Факултетът по обществено здраве на МУ – Пловдив дипломира „Випуск 2019“

Факултетът по обществено здраве на МУ – Пловдив дипломира своя „Випуск 2019“ от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и магистратурите по Управление на здравните грижи. Тържествена промоция е днес от 13 часа в 4 аудитория на Аудиторния комплекс (бул. „Васил Априлов“ №15А).

Дипломантите са общо 129 завършващи от специалностите: „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“ – 69; „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“ – 17; „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, три семестъра – 43.

Пет са отличничките, завършващи с успех над 5, 50 от следването за медицински сестри и акушерки, като с най-висок успех са м. с. Анастасия Георгиева Стефанова, а в специалност „Акушерка“ – ак. Йорданка Карамфилова Илъкова.

Сред дипломантите от специалност „медицинска сестра“ има и петима мъже.

Подобни статии

Top