Петима поискаха управлението на Онкоцентъра в Пловдив

Започна конкурсът за избор на управител на КОЦ

Започна конкурсът за избор на управител на Комплексен онкологичен център в Пловдив. Кандидатите за поста са петима. По реда на постъпилите в деловодството на Община Пловдив това са:

проф. д-р Илия Баташки, проф. д-р Мариана Янева, доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д-р Парашкев Цветков и проф. д-р Петър Петров.

Комисията, която провежда конкурса е в състав председател: д-р Калин Калинов, директор дирекция „Здравеопазване“, общинските съветници Йордан Илиев, Ангел Славов, Слави Георгиев и заместник-директорът на РЗИ – Пловдив д-р Аргир Аргиров.

Надпреварата за управител ще се проведе в три етапа:

проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; събеседване с кандидатите по теми, които касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово- икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на КОЦ – Пловдив.

Комисията разглежда заявленията и документите по реда на постъпването им в присъствието на кандидатите, след което прави оценка на представените програми за развитието дейността на дружеството за тригодишен период. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на програмата, не по-ниска от много добър 4,50. Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6.

Подобни статии

Top