ПГО "Ана Май" модернизира кабинетите си по практика - DC news

ПГО „Ана Май“ модернизира кабинетите си по практика

Учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване

ПГО „Ана Май“ в Пловдив ще модернизира кабинета си по практика по Национална програма „Професионално образование и обучение“. Проектът на гимназията е сред петте одобрени за финансиране от просветното министерство, като целта е да се поднови материалната база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда.

Учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия, съобщават от МОН.

По програмата пловдивското СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и СУ „Васил Левски“ в Карлово ще получат по 50 000 лева за подобряване условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка. 41 000 лева са отпуснати на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Асеновград. ПГ „Евлоги и Христо Георгиеви“ в Карлово също ще модернизира кабинети по практика.

Площадки за обучение по безопасност на движението, електронни дневници, Wi-Fi зони и нова материално-техническа база в училища и детски градини, ще бъдат финансирани с 3 645 409 лв., реши правителството. 13 учебни заведения от Пловдив, Първомай, Раковски, Садово, Хисар и община „Родопи“ ще се възползват от тези средства. Пари за компютърна техника се отпускат на 10 училища от Пловдив, Карлово и Първомай.

Средствата са разпределени по три национални програми: „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование” и „Професионално образование и обучение”.

135 детски градини и 237 училища ще изградят площадки за обучение по безопасност на движението с 769 551 лв.

1 539 550 лв. ще бъде финансирането за закупуване на електронни дневници за 1 595 общински детски градини в цялата страна. На 19 гимназии се предоставят 103 888 лв. за закупуване на софтуер за професионално обучение. Нови Wi-Fi зони ще имат 121 училища, за което са предвидени 969 299 лв.

По Национална програма „Професионално образование и обучение“ средства ще получат пет общински професионални гимназии и средни училища. Финансирането от 263 121 лв. ще подпомогне осигуряването на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда. Учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

Снимка: ПГО „Ана Май“

Подобни статии

Top