Питбулът Зевс от Мокрище започна нов живот

Питбулът от Мокрище е предаден за отглеждане

на Сдружението с нестопанска цел „Вотан – нов живот за питбула“. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Пазарджик днес.

По повод постъпили многобройни молби на заинтересовани и проявили гражданска позиция лица за съдбата на Зевс, който на 29 януари нахапа до смърт 3-годишният племенник на стопаните си, в Окръжна прокуратура-Пазарджик е била образувана преписка.

Проверката е приключила с резолюция на Окръжна прокуратура-Пазарджик, от която се разбира, че собствениците на питбула не са положили достатъчно грижи за него, в резултат на което е настъпила смъртта на 3-годишното момченце. Проверяващите са установили, че след тази дата Зевс е останал в дома, в който е отглеждан, предвид наложената 14-дневна карантина от Областната дирекция по безопасност на храните – Пазарджик.

По делото за смъртта на детето е извършена етологична експертиза

за проявена високостепенна агресия.  За прецизност на изследването, кучето е останало в същата среда, в която е било отглеждано. Двамата експерти, които извършват Етологичната експертиза,  са дали препоръка по отношение на стопанисването на кучето и по-точно кога, как и къде да бъде преместено и отглеждано, според правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

В подобни случаи кучето задължително се отнема от собственика, като същото следва да бъде поставено в среда, отговарящи на нормите и условията за неговото вторично социализиране за недопускане на други трагични инциденти. Експертите са препоръчали предаване на кучето на Сдружение с нестопанска цел „ВОТАН- нов живот за питбула“.

1 2

Подобни статии

Top