Планови ремонти в детските градини в Раковски

Очаква се да са готови за началото на учебната година

През летния период в голяма част от детските градини и училищата на територията на община Раковски  се извършват ремонтни дейности. Ваканцията е времето, в което ръководствата на учебните и детските заведения организират осъществяването им, за да са готови за откриване на новата учебна година.

В петте  яслени групи на детските градини в общинския център  текат планови ремонти,  съобщи  Татяна Бакова, заместник-кмет по  образование  на община Раковски.  Текущият ремонт  е спрямо нуждите на съответната яслена група.

Голяма част от дейнстите са свързани с  подмяна на подовите настилки, боядисване и освежаване на повещенията, смяна на дограма и щори, отстраняване на течове и влага, смяна на матраци.

 „Плановите ремонти са  осигурени  изцяло със средства от общинския бюджет. Те  ще бъдат извършени в срок и няма да възпрепятстват стартирането на учебната година“ – заяви Татяна Бакова.

Подобни статии

Top