„Пловдив 2019“ се включва в международен проект за доброволци

За две години фондацията ще обучава млади хора на доброволчество в сферата на културата

Заедно с градовете Нови Сад  (Сърбия), Тимишоара (Румъния) – европейски столици на културата за 2021 и 2022, и още 4 града от Хърватия, Полша, Италия и Гърция, Пловдив се включва в международен проект за насърчаване на доброволчеството.

Проектът „YOUNGETEERS“  предвижда в рамките на две години организациите с утвърден опит в работата с доброволци  от различните градове да извлекат и синтезират опита си преди и по време на Ковид кризата, за да открият нови начини за дългосрочно сътрудничество между младите хора и хората, творящи в сферата на изкуството.

„YOUNGETEERS“ е с общ бюджет от  126,896.00  евро и  е одобрен от програма „Еразъм +“ към Национална агенция по мобилност и европейски програми в Хърватия, откъдето е и водещата организация по проекта. „Пловдив 2019“ като партньор ще разполага с 21.460,00 евро, с които ще обхване млади хора на възраст от 17 до 27 години, доброволци, младежки работници, доброволчески персонал и персонал от културни и творчески сектори.

По време на подготовката на Пловдив – Европейска столица на културата до 2019 –та доброволците, записани към фондацията, наброяваха над 1000. Те бяха едни от основните двигатели за представянето на откриващото събитие в годината на титлата. Безценната бе подкрепата и опитът им в реализирането на десетки събития и проекти от културния календар на града. Към момента фондацията поддържа неформална комуникация с близо 500 от тях, които регулярно участват в различни международни онлайн формати и уебинари, свързани с темата.

Проектът, който ще стартира през март 2021, в началото ще заложи на опита на дългогодишни доброволци за разработване на нормативни бази за признаване на придобитите знания, умения и компетенции, които младите хора да получават чрез дейността си в сферата на културата, използвайки инструментите на  неформално обучение.

Целта, която си поставят организациите, е да бъде създадена нова методология за обучение на младежки работници за управление на доброволци в културата по време на криза. „YOUNGETEERS“  ще приключи през декември 2022 с  издаването на Ръководство за бъдещата работа с доброволци на европейско ниво.

Снимка: Красимир Кръстев

Подобни статии

Top