Пловдив чак на седмо място по заплати

Заплатите под тепетата по-ниски и от средната за страната

Пловдив е на седмо място по размер на средната месечна работна заплата! Това показват данните на Териториалното статистическо бюро под тепетата. През последното тримесечие на 2018 г. традиционно най-високи са били заплатите в столицата – средно 1 582 лв., а  най-ниски – във Видинско – 763 лв.

Средната заплата в Пловдивско е по-ниска със 147 лв. и от тази за страната, която е 1 171 лв.

Заплатите в област Пловдив  са нараснали средно с 3,3% и са била 1024 лв. през последното тримесечие на 2018 година. Най-високи са били възнагражденията за декември – 1 042 лева.

Най-високо е било заплащането в далекосъобщенията – 2 247 лв. Работещите в енергото, газовите дружества и топлофикациите са вземали средно по 1 856 лв., а в добивната промишленост заплатите са били средно 1 757 лв.

Най-ниско платени са били наетите в хотелите и заведенията. Средно те са получавали  – 623 лв.

Най-много са увеличени заплатите през последното тримесечие в образованието – с 15.2%, следвано от добивната промишленост – с 12.6% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.8%. Понижение отбелязват строителството, застрахователните и финансови дейности, както и селското стопанство.

Заплатите в обществения сектор бележат по-голям ръст от тези в частния.

222 800 души са работили в Пловдивска област по трудови и служебни правоотношения към края на миналата година. Увеличението в сравнение с края на септември 2018-та е с 0,3%, а в сравнение с предходната 2017 година – с 1.9%.  Най-голямо увеличение на работниците има в строителството и преработващата промишленост.

Подобни статии

Top