Пловдив е 11-ти по линия на бедност в страната, най-много са бедните в Сливен

Най-високата линия на бедност е в столицата

Пловдив се нарежда на 11 място по линия на бедност за миналата година, като най-високата е в София, следвана от областите Перник и Варна. През 2020 г. линията на бедност за област Пловдив e 425.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 25.3% от населението на
областта, сочат данните на Териториалното статистическо бюро под тепетата.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.3%, Монтана – 29.4%, Силистра – 29.1%, и Бургас – 29.0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 12.3%, Разград – 12.6%, и Шумен – 16.4%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 8.1%, а относителният дял на бедното население нараства с 4.3 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и  добавки), равнището на бедност се повишава от 25.3 до 31.7%, или с 6.4 процентни пункта.
Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.8%, или с 16.5 процентни пункта.

223.6 хил. лица в Пловдивска област са били в риск от бедност и социално изключване

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и
домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (45.0%), да си позволят едноседмична почивката извън дома (35.5%), както и потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден (29.7%). Успоредно с това 0.9% от лицата не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, цветен телевизор – 2.9%, 11.3% – автоматична пералня. Над една пета от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 28.1% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2020 г. 31.7 хил. лица на възраст 18 – 59 години живеят в домакинства, в които хората са без работа, или 8.7% от населението, като спрямо 2019 г. относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта. 223.6 хил. лица в Пловдивска област са били в риск от бедност и социално изключване.

Подобни статии

Top